Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Trong Gia Đình | Energy Upgrade California

Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Trong Gia Đình

Bạn cũng có thể tiết kiệm 5%–30% chi phí điện năng bằng cách tạo ra những cải tiến trong sử dụng năng lượng được nêu trong đánh giá sử dụng điện trong gia đình bạn.

Quay lại Trang chủ

Hiểu Cách Bạn Sử Dụng Năng Lượng

Khi vận hành ở chế độ hiệu quả năng lượng tối đa, căn nhà của bạn có thể tăng giá trị và sống trong đó sẽ thoải mái hơn. Bước đầu tiên để cải thiện hiệu suất năng lượng trong nhà bạn là hiểu về cách bạn sử dụng năng lượng và điểm xuất phát phù hợp nhất là xem xét hóa đơn điện năng.

Nắm được lượng điện bạn sử dụng, (các) mức giá bạn phải trả và cách tính toán hóa đơn đều là những yếu tố quan trọng để quản lý hiệu quả chi phí năng lượng.

Nhiều nhà cung cấp năng lượng cho phép truy cập vào tài khoản trực tuyến, và cung cấp các thông tin và công cụ nhằm giúp bạn đánh giá, quản lý và cải thiện tình hình tiêu thụ năng lượng. Họ đưa ra cho bạn nhiều cách khác nhau để kiểm soát và quản lý việc sử dụng năng lượng, bao gồm:

  • Tìm kiếm các giải pháp chi phí thấp và miễn phí dành cho nhà bạn giúp tiết kiệm năng lượng và tiền bạc
  • Tìm hiểu lượng điện năng sử dụng trong nhà bạn
  • Khám phá những công nghệ tiết kiệm năng lượng mới nhất

Đăng nhập vào tài khoản năng lượng của bạn để tìm hiểu them về việc sử dụng của bạn.

Tự Đánh Giá

Tự Đánh Giá

Thử Tự Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Trong Gia Đình với các mẹo đơn giản này.

Tìm Hiểu Thêm