Chính sách Bảo mật | Energy Upgrade California

Chính sách Bảo mật

Ủy Ban Tiện Ích Công California (“CPUC”, “Chúng tôi” hoặc “Của Chúng tôi”), đơn vị quản lý trang web Energy Upgrade California (“EUC”) (“Trang web”) cam kết khuyến khích và bảo vệ các quyền riêng tư của các cá nhân như được nêu tại Điều 1 của Hiến pháp California, Đạo luật Thực hành Thông tin năm 1977, Luật Lưu Giữ Hồ sơ Công (Phần 6250 của Bộ luật Chính quyền), Phần 11015.5 và 11019.9 của Bộ luật Chính quyền và các luật áp dụng khác liên quan đến bảo mật thông tin.

Tài liệu này nêu các quy tắc bảo mật của chúng tôi, bao gồm cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin thu thập được vì thông tin đó có liên quan đến khách truy cập và người dùng Trang web của chúng tôi. Tài liệu này cũng mô tả các lựa chọn sẵn có dành cho bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và cách bạn có thể hủy đăng ký cho phép thu thập thông tin của bạn. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Trang web, bạn đồng ý các điều khoản của chính sách bảo mật này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, BẠN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB.
Thu thập Thông tin:

1. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân có liên quan và cần thiết để hoàn thành các mục tiêu hợp pháp của trang web Chương trình Energy Upgrade California. Thông tin cá nhân, theo định nghĩa trong Luật về Thông lệ quản lý Thông tin, là thông tin để nhận diện hay mô tả một cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn, tên, số An sinh Xã hội, mô tả ngoại hình, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, trình độ học vấn, vấn đề về tài chính, bệnh sử hay lịch sử công tác.

2. Chương trình Energy Upgrade California nhận sự hỗ trợ từ liên minh Ủy ban Công Chính California, Ủy ban Năng lượng California, các công ty lưới điện, mạng lưới năng lượng khu vực, chính quyền các địa phương, công cụ tổng hợp lựa chọn cộng đồng, các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ các cộng đồng đạt mục tiêu về giải pháp năng lượng và khí hậu của tiểu bang và địa phương. Nguồn vốn của chúng tôi đến từ những khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích do chủ đầu tư sở hữu dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công California và Ủy Ban Năng Lượng California, gồm Công ty Điện Khí Pacific, Công ty Southern California Edison, Công ty San Diego Gas & Electric, SoCal Gas, Bay Area Regional Energy Network, Energy Network và Công ty Marin Clean Energy. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bất kỳ đối tác nào của chúng tôi vì mục đích phát triển sứ mệnh và chương trình Energy Upgrade Caifornia.

3. Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân như tên miền hay địa chỉ Giao thức Internet liên quan đến máy móc được dùng để truy cập trang web của, loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng, ngày và giờ truy cập vào trang web, trang web được hiển thị và mọi biểu mẫu được tải lên. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để giúp vận hành và cung cấp dịch vụ liên quan đến Trang web của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba đó cũng sẽ thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân từ Trang web của chúng tôi.

4. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie phiên truy cập ở một số mục trên trang web này để cải thiện khả năng sử dụng chung của trang web. Cookie là những tệp văn bản trên máy tính của bạn, thường bạn không biết, khi truy cập vào một số trang có kết nối Internet được dùng để nhận diện máy tính của bạn. Ví dụ: một số trang sử dụng cookie để chào đón riêng bạn, đăng một danh sách các cuốn sách yêu thích bạn muốn mua, ghi nhớ những gì bạn có trong giỏ hàng của mình ở lần truy cập gần đây nhất. Trên trang web này, một cookie tạm thời có thể được cài lên máy tính của bạn cho một số ứng dụng như các biểu mẫu khiếu nại trực tuyến có thể gửi qua mạng. Các cookie phiên được dùng để hỗ trợ tương tác giữa bạn và các trường trên biểu mẫu. Cookie không được dùng để thu thập hay lưu trữ thông tin về bạn và không theo dõi xem bạn có truy cập lại trang web của chúng tôi hay không. Cookie chỉ là tạm thời và sẽ bị xóa khi bạn thoát khỏi trình duyệt. Bạn có thể ngăn không cho phép cài cookie trên máy tính của mình bằng cách truy cập trình duyệt menu preferences (tùy chọn) và xóa cookie hiện có. Hiện nay cũng có một số chương trình thương mại giúp bạn quản lý cookie. Trước khi thực hiện các bước đó, bạn cần biết rằng một số trang web có thể không hoạt động đúng nếu bạn chọn chặn cài cookie trên máy tính của mình. Bạn cần cân nhắc giữa kích hoạt cookie với những quan ngại về bảo mật thông tin.

5. Chúng tôi nỗ lực để người cung cấp thông tin cá nhân thông qua trang web chương trình Energy Upgrade California biết được mục đích của việc thu thập thông tin và việc chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích nào.

6. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích cụ thể được quy định trên trang web của Chương trình Energy Upgrade California, những mục đích phù hợp với những mục đích đó hoặc được luật pháp hoặc quy định cho phép. Ngoài ra, Luật Hồ Sơ Công California cũng đảm bảo rằng chính quyền cởi mở và rằng công chúng có quyền truy cập hồ sơ cũng như thông tin liên quan đã được chính quyền tiểu bang xử lý. Đồng thời, luật của tiểu bang cũng như liên bang cũng có những điều khoản ngoại lệ về quyền truy cập hồ sơ mở của công chúng. Những điều khoản ngoại lệ này có nhiều mục đích khác nhau, bao gồm duy trì quyền riêng tư của cá nhân. Trong trường hợp có xung đột giữa Chính sách này với Luật Hồ Sơ Công, Luật về Thông Lệ Quản Lý Thông Tin hay các luật khác quy định về bảo mật hồ sơ, thì luật áp dụng sẽ có hiệu lực thi hành.

Bảo mật:

Chúng tôi đã thực hiện và sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để ngăn chặn hoạt động truy cập Internet trái phép đối với dữ liệu người dùng được lưu giữ trên các máy chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, do bản chất mở vốn có của Internet, Công ty không thể đảm bảo hoặc cam kết tính bảo mật của các thông tin được cung cấp trực tuyến. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, nếu được bạn cung cấp thông qua trang web, theo yêu cầu thực tế của bạn (được chúng tôi quyết định) và trong khoảng thời gian hợp lý sau đó, hoặc trong khoảng thời gian bạn lưu giữ trên danh sách liên hệ của chúng tôi nếu được áp dụng. Ngay cả khi chúng tôi xóa một số hoặc toàn bộ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục lưu giữ và sử dụng dữ liệu tổng hợp, ẩn danh được thu thập trước kia và/hoặc ẩn danh và tổng hợp thông tin cá nhân của bạn. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tiết lộ dữ liệu của bạn do lỗi hoặc hành động phi pháp của các bên thứ ba.

Thông tin Liên quan đến Trẻ em:

Trang web của chúng tôi được thiết kế dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi không chủ ý thu thập thông tin từ những người dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi đã nhận được thông tin như vậy, hoặc bất kỳ thông tin nào vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xác định và xóa bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ lưu của mình.

Các Liên Kết đến Trang Web của Bên Thứ ba và/hoặc Nền tảng Phương tiện Truyền thông Xã hội:

Trang web của chúng tôi có thể có chứa các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác. Các trang web hoặc ứng dụng khác cũng có thể dẫn chiếu hoặc liên kết với Trang web của chúng tôi. Một số trang web của bên thứ ba hoặc đối tác công nghệ có thể đặt các cookie riêng của họ và/hoặc các công cụ thu thập dữ liệu khác trên trình duyệt Internet của bạn; tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát đối với các cookie đó và/hoặc công cụ thu thập dữ liệu khác. Chúng tôi không kiểm soát các tên miền, trang web và/hoặc các ứng dụng khác đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình đọc kỹ các chính sách bảo mật của từng và mọi trang web và ứng dụng mà họ tương tác. Chúng tôi không xác nhận, bảo vệ hoặc phê duyệt và không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật hoặc nội dung của các trang web hoặc ứng dụng khác đó. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web hoặc ứng dụng khác đó.

Trang web của chúng tôi cũng có thể chứa các liên kết đến nền tảng phương tiện truyền thông xã hội và bạn có thể có quyền lựa chọn kết nối với một hoặc nhiều nền tảng truyền thông xã hội từ Trang web này. Nếu bạn lựa chọn không kết nối, thì tùy thuộc vào cài đặt bảo mật trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn, người khác có thể xem và/hoặc sử dụng những thông tin cá nhân mà bạn đăng tải, gửi hoặc công bố công khai trên nền tảng phương tiện truyền thông xã hội và chúng tôi sẽ không có quyền kiểm soát việc xem và sử dụng đó. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng PII của bạn hoặc thông qua bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào. Bằng việc liên kết với bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào, bạn sẽ thừa nhận rủi ro rằng các bên thứ ba có thể xem và/hoặc sử dụng PII mà bạn cung cấp trên nền tảng đó cho bất kỳ mục đích nào và đồng ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về việc xem và sử dụng của bên thứ ba đó.

Sửa đổi Chính sách:

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các phần khỏi chính sách này bất kỳ khi nào theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, chúng tôi dự định sử dụng bất kỳ dữ liệu nào theo cách hoàn toàn bất đồng với chính sách này, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó trên trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên theo dõi trang web để có thông tin mới nhất về các quy tắc bảo mật của chúng tôi.

Hủy Đăng ký:

Chúng tôi sử dụng các quy trình phù hợp để đảm bảo tuân thủ chính sách bảo mật này và định kỳ kiểm tra xem chính sách có chính xác hay không. Để hủy đăng ký nhận các thư quảng cáo trong tương lai từ chúng tôi, nếu có, bạn phải gửi yêu cầu hủy đăng ký cho chúng tôi theo địa chỉ https://unsubscribe.gractions.com/default.aspx?ID=&Client=EUCProd&Action=113&EmailNO=637191061. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn khỏi danh sách của các bên thứ ba trước đây đã được cung cấp thông tin của bạn phù hợp với Chính sách Bảo mật này hoặc sự đồng ý của bạn.

Bình luận và Câu hỏi:

Chúng tôi khuyến khích bạn nêu lên những mối quan tâm sử dụng thông tin liên hệ được ghi bên dưới, và chúng tôi sẽ kiểm tra và nỗ lực giải quyết bất kỳ khiếu nại và tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin. Bạn cũng có thể yêu cầu được truy cập vào thông tin cá nhân của mình (nếu bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua trang web) và thông tin về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được ghi bên dưới. Theo một số trường hợp ngoại lệ được luật pháp quy định cụ thể, bạn sẽ được cấp quyền hợp lý truy cập thông tin cá nhân của mình, có quyền nghi ngờ tính chính xác và hoàn thiện của thông tin và có thể sửa đổi thông tin một cách hợp lý. Bạn có thể giúp chúng tôi duy trì tính chính xác thông tin của mình bằng việc thông báo cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn.

Ủy Ban Tiện Ích Công California
NGƯỜI NHẬN: Cán bộ phụ trách Bảo mật
505 Van Ness
San Francisco, CA 94102

Khu vực có quyền tài phán:

Trang web của chúng tôi được quản lý tại Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng trang web, bạn cho phép trích xuất thông tin của mình cho Tiểu bang California, Hoa Kỳ, cũng như việc lưu giữ và sử dụng thông tin như được nêu trong chính sách này. Bạn hiểu rằng dữ liệu được lưu giữ tại Hoa Kỳ có thể phải tuân theo các yêu cầu luật pháp của tòa án hoặc các cơ quan thực thi pháp luật tại Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Ngày Hiệu lực:

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các phần khỏi chính sách này bất kỳ khi nào theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, chúng tôi dự định sử dụng bất kỳ dữ liệu nào theo cách hoàn toàn bất đồng với chính sách này, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó trên trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên theo dõi trang web để có thông tin mới nhất về các quy tắc bảo mật của chúng tôi.