Sứ Mệnh của Chúng Tôi | Energy Upgrade California

Sứ Mệnh của Chúng Tôi

Chương trình Energy Upgrade California® là sáng kiến toàn bang, cam kết vận động người dân California cùng nỗ lực đạt được các mục tiêu năng lượng chung. Chính vì vậy, chúng tôi mời bạn tham gia Keep It Golden® — để quản lý tốt hơn việc sử dụng năng lượng của bạn, vì tương lai của California.

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn các công cụ, kiến thức và nguồn cảm hứng để Vẫn Giữ Chói Sáng (Keep It Golden®), vì mỗi người chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy California phát triển như một người tiên phong năng lượng thông minh. Chúng tôi không thể thành công nếu không có bạn.

Chúng ta hỗ trợ California đạt mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng năng lượng gấp hai lần và cắt giảm 40% phát thải khí nhà kính xuống dưới mức của năm 1990, trước năm 2030. Nếu những điều này nghe có vẻ nhiều, thì thực tế đúng là như thế. Tuy nhiên, tin tốt rằng tất cả những gì cần làm để bắt đầu chỉ là hành động tắt/bật công tắc bóng đèn hay tốc độ quay của kim đồng hồ đo mà thôi. Trên thực tế, chúng ta đã đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu có 33% lượng điện được sản xuất từ các nguồn tái tạo vào năm 2030.

Chính vì thế, hãy Vẫn Giữ Chói Sáng (Keep It Golden®), California. Bởi vì với chương trình Energy Upgrade California, chúng tôi biết rằng tất cả những hành động nhỏ nhằm tiết kiệm năng lượng như chuyển sang dùng bóng đèn LED cũng góp phần tạo ra một tiểu bang sạch sẽ hơn, lành mạnh hơn và thịnh vượng hơn và có thể gìn giữ môi trường tuyệt đẹp của chúng ta cho các thế hệ tương lai.

Mục đích của Chúng Tôi

Chương trình Energy Upgrade California® được bắt đầu nhằm thúc đẩy và giáo dục cư dân California và các doanh nghiệp nhỏ về quản lý năng lượng. Các chương trình và hành động hữu ích của chúng tôi có thể giúp cư dân quản lý tốt hơn việc sử dụng năng lượng của họ.

Chúng tôi mong muốn mọi người hiểu rằng việc quản lý lượng năng lượng được sử dụng của họ có thể góp phần cải thiện cuộc sống hàng ngày, cũng như giúp các doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm tiền và năng lượng. Chúng tôi mang lại nguồn cảm hứng và hướng dẫn quản lý năng lượng hiệu quả hơn đồng thời khuyến khích thảo luận về đổi mới chính sách.

Đối Tác của Chúng Tôi

Chương trình Energy Upgrade California® được hỗ trợ bởi một liên minh Ủy ban tiện ích công cộng California, Ủy ban Năng lượng California, các đơn vị công trình công chính, mạng năng lượng khu vực, chính quyền địa phương, Công cụ Tổng hợp Lựa chọn Cộng đồng, các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ các cộng đồng đạt mục tiêu về giải pháp năng lượng và khí hậu của tiểu bang và địa phương. Chúng tôi sử dụng nguồn quỹ từ các khách hàng công trình tiện ích năng lượng thuộc sở hữu của nhà đầu tư dưới sự bảo trợ của Ủy ban Tiện ích Công California và Ủy ban Năng lượng California.

Được tham chiếu trong các Kế hoạch Hành động Chung của Người tiêu dùng thuộc sáng kiến Nâng cấp Năng lượng California năm 2020 và 2021, sáng kiến này đã kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Xin cảm ơn tất cả cư dân California cũng như các doanh nghiệp nhỏ đã tham gia vào các hoạt động quản lý năng lượng hiệu quả và các biện pháp bảo tồn năng lượng. Để tìm hiểu thêm về tiết kiệm năng lượng và các chương trình hỗ trợ năng lượng trong khu vực của quý vị, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tiện ích tại địa phương của quý vị hoặc một trong các đối tác của chúng tôi bên dưới.

Pacific Gas and Electric Company (PG&E)

Được thành lập tại California năm 1905, PG&E là một trong những công ty chuyên về khí thiên nhiên và năng lượng điện lớn nhất ở Mỹ. Có trụ sở tại San Francisco, đây là công ty con thuộc Tổng công ty PG&E. www.pge.com

Southern California Edison (SCE Corp)

SCE là công ty con lớn nhất thuộc Edison International và là công ty cấp điện chính cho phần lớn khu vực Nam California. Công ty hiện cung cấp điện cho 14 triệu người trên tổng diện tích lãnh thổ cung cấp dịch vụ khoảng 50.000 dặm vuông. www.sce.com

San Diego Gas & Electric (SDG&E)

Một công ty con thuộc Sempra Energy, SDG&E là một đơn vị công trình công chính theo luật định cung cấp dịch vụ năng lượng cho 3,6 triệu người thông qua 1,4 triệu công tơ điện và 873.000 đồng hồ đo khí thiên nhiên tại San Diego và các hạt ở phía nam quận Cam. www.sdge.com

Southern California Gas (SoCalGas)

SoCalGas là công ty phân phối khí thiên nhiên lớn nhất cả nước với 21,6 triệu người tiêu dùng thông qua 5,9 triệu đồng hồ đo ở hơn 500 cộng đồng. SoCalGas là một công ty con hoạt động theo luật định của Sempra Energy. www.socalgas.com

Bay Area Regional Energy Network (BayREN)

Một chương trình hợp tác với sự tham gia của chín quận tạo thành khu vực Vùng vịnh San Francisco. Đứng đầu là Hiệp hội Các Chính quyền Khu vực Vịnh (ABAG), chương trình hợp tác này triển khai các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên quy mô khu vực và tận dụng chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực đã qua kiểm chứng của các chính quyền Khu vực Vịnh để phát triển và quản trị hiệu quả các chương trình khí hậu, tài nguyên và bền vững. www.bayren.org

Southern California Regional Energy Network (SoCalREN)

Mạng lưới Năng lượng Khu vực Nam California cung cấp nguồn lực và hỗ trợ các chủ nhà và chủ sở hữu tài sản khác đang có kế hoạch nâng cấp nhà ở dân sinh để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Phối hợp với các cơ quan địa phương, chính quyền các khu vực và các bên liên quan, các dịch vụ gồm có giảm giá và các sản phẩm dịch vụ khuyến khích cho sàng lọc các phương án nâng cấp để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, các điều khoản cấp vốn hấp dẫn cho những cải tiến sử dụng năng lượng mặt trời và tiết kiệm năng lượng cho nhà ở dân sinh cùng các công cụ hỗ trợ xác định nhà thầu đã được đào tạo về sử dụng năng lượng hiệu quả. www.socalren.org

Năng lượng Sạch Marin (MCE)

Là Chương trình Năng lượng do Cộng đồng Bình chọn đầu tiên của California, MCE cung cấp năng lượng sạch hơn ở mức ổn định, giảm đáng kể lượng khí nhà kính liên quan đến năng lượng và cho phép tái đầu tư hàng triệu đô la vào các chương trình năng lượng địa phương. MCE cung cấp các lựa chọn điện có chi phí cạnh tranh, được kiểm soát tại địa phương cho hơn một triệu cư dân và doanh nghiệp tại 36 cộng đồng vùng Bay Area trên bốn quận thuộc vùng Bay Area: Contra Costa, Napa, Marin và Solano. Khách hàng của MCE lựa chọn nguồn cung cấp điện xanh của California bằng việc đầu tư vào các lợi ích kinh tế và lực lượng lao động địa phương, cũng như các cộng đồng bình đẳng hơn. Để biết thêm thông tin về MCE, hãy truy cập mceCleanEnergy.org.

“Keep It Golden®” là nhãn hiệu đã đăng ký của Ủy ban tiện ích công cộng California và Ủy ban năng lượng California. Đã được đăng ký Bản quyền.

Energy Upgrade California ® là nhãn hiệu đã đăng ký của Ủy ban tiện ích công cộng California và Ủy ban năng lượng California. Đã được đăng ký Bản quyền.