Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả Trong Nhà | Energy Upgrade California

Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả Trong Nhà

Hãy bắt đầu với những việc bạn có thể làm ngay bây giờ và sử dụng phương pháp toàn-bộ-ngôi-nhà để đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn giúp bạn tiết kiệm được tiền bạc và năng lượng.

Vui lòng truy cập trang web tại khu vực của bạn để tìm thêm thông tin về hiệu suất năng lượng tại nhà bao gồm thông tin về các chương trình, giảm giá và cách giúp bạn có thể tiết kiệm năng lượng hơn cho ngôi nhà của mình.

Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Trong Gia Đình

Đánh Giá Sử Dụng Năng Lượng Trong Gia Đình

Đánh giá sử dụng năng lượng trong gia đình giúp bạn nắm được toàn cảnh việc sử dụng năng lượng trong gia đình bạn. Đó là một trong những việc đầu tiên bạn có thể làm ngoài các mẹo tự-thực-hiện của chúng tôi để bạn bắt đầu sử dụng năng lượng hiệu quả trong gia đình.

Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả Trong Nhà

Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả Trong Nhà

Có rất nhiều điều bạn có thể làm ngay trong ngôi nhà của mình để giúp tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng giúp giảm nhu cầu về nguồn lực mà tiểu bang California và đất nước cần để tạo ra năng lượng.

Tạo Ra Năng Lượng Bằng Ánh Sáng Mặt Trời

Tạo Ra Năng Lượng Bằng Ánh Sáng Mặt Trời

Công nghệ năng lượng mặt trời trong gia đình có thể giúp giảm hóa đơn sử dụng năng lượng hàng tháng của bạn bằng cách tạo ra nguồn điện tái tạo, mà giúp giảm lượng khí thải cacbon và tăng giá trị bán lại cho ngôi nhà của bạn.

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ Trợ Tài Chính

Hiện có các lựa chọn hỗ trợ tài chính để cải thiện tiết kiệm năng lượng sử dụng trong nhà cho các chủ hộ đủ tiêu chuẩn về thu nhập.