Các Chương Trình Hỗ Trợ Tài chính & Giảm Giá nhằm Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả | Energy Upgrade California

Hỗ Trợ Tài Chính

Người dân California có thể nhận được lợi ích về tài chính từ các quan hệ hợp tác công và tư trong toàn tiểu bang để nâng cao hiệu suất năng lượng.

Quay lại Trang chủ

Các Lựa Chọn Vay Vốn Do Tiểu Bang Hỗ Trợ Cho Các Dự Án Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Các lựa chọn vay vốn phù hợp với ngân sách có sẵn cho cư dân California và các chủ doanh nghiệp nhỏ quan tâm đến việc vay vốn để thực hiện các cải tiến tiết kiệm năng lượng.

Chương trình Vay vốn Năng lượng Ngôi nhà Xanh (Go Green Home)

Go Green Home được thiết kế để giúp chủ nhà và người thuê nhà ở California tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với ngân sách để thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng của họ. Những dự án này có thể giúp người dân California vừa giảm mức tiêu thụ năng lượng và tăng tiện nghi trong gia đình vừa hỗ trợ các mục tiêu đầy tham vọng của Tiểu bang là giảm khí nhà kính.

Một số lợi ích của chương trình bao gồm:

  • Cho vay 100 %; không yêu cầu trả trước tiền mặt
  • Phạm vi đủ điều kiện tín dụng rộng
  • Không cần vốn chủ sở hữu nhà
  • Có thể dùng 30% số tiền vay cho các cải tiến nhà ở không liên quan đến năng lượng
  • Giảm chi phí dự án với các ưu đãi và giảm giá dịch vụ năng lượng, nếu có

Để biết thêm thông tin về Go Green Home và các chương trình cho vay khác bao gồm cả Go Green Business và Go Green Affordable Multifamily, vui lòng truy cập Tài chính Xanh (Go Green Financing).