Công Cụ Quản Lý Năng Lượng | Energy Upgrade California
Quay lại Trang chủ Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Công Cụ Quản Lý Năng Lượng

Công Cụ Quản Lý Năng Lượng (Energy Management Tool, EMT) đề cập tới các công nghệ và sản phẩm được thiết kế nhằm giúp bạn hiểu và quản lý tốt hơn tình hình sử dụng năng lượng và tiết kiệm tiền bạc.

Dành Cho Gia Đình và Doanh Nghiệp Nhỏ

Đối với các sản phẩm gia dụng thông minh như bộ điều nhiệt tới các công cụ quản lý và sử dụng năng lượng trực tuyến, miễn phí do nhà cung cấp năng lượng địa phương của bạn đưa ra, EMT cung cấp ngày càng nhiều lựa chọn để giúp người dân California ở mọi mức thu nhập tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

Các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể tích hợp EMT để hiểu rõ hơn về tình hình sử dụng năng lượng. Dữ liệu có thể cung cấp thông tin về vận hành giúp các nhà quản lý điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn và thu lợi nhuận cao hơn.

Phù Hợp với Bạn

Với rất nhiều sản phẩm và dịch vụ sẵn có và sắp được đưa ra thị trường, ai cũng có cơ hội tiết kiệm năng lượng. Tìm hiểu những gì phù hợp nahát với nhu cầu của bạn trong tình hình và ngân sách của hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Cũng có các chương trình hoàn tiền sản phẩm, vì vậy, hãy kiểm tra với nhà cung cấp năng lượng địa phương.

Công cụ trực tuyến

Đăng nhập vào tài khoản của bạn với nhà cung cấp năng lượng địa phương để sử dụng dịch vụ hóa đơn trực tuyến và tìm hiểu những công cụ kỹ thuật số có thể hỗ trợ lập ngân sách, đưa ra tư vấn và hỗ trợ trong việc tạo ra mục tiêu sử dụng hàng tháng.

Các Sản Phẩm

Bộ điều nhiệt có thể lập trình, mạng lưới khu vực gia đình (Home area networks, HAN), chương trình sáng kiến Pay-For-Performance (Thưởng Hiệu Quả) dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ cùng các đổi mới khác đang và sẽ được các nhà cung cấp năng lượng tài trợ.