Flex Alert | Energy Upgrade California
Chúng Ta Có Thể

Giúp California duy trì nguồn điện bằng cách

đóng vai trò của bạn khi có Flex Alert.

Power Saver Rewards

THAM GIA BẰNG CÁCH

1. Đăng ký! Để nhận Power Saver Rewards.

2. Tiết Kiệm! Năng lượng điện khi có Flex Alert.

3. Giúp! Ngăn chặn tình trạng Mất Điện

4. Nhận Credit! Trên hoá đơn tiền điện của bạn.

Nhà cung cấp năng lượng của bạn là ai? Nhấp vào để tìm hiểu thêm và đăng ký nhận Power Saver Rewards.

Các phần thưởng chi phí kiếm được thông qua các hành động tiết kiệm năng lượng trong suốt sự kiện Flex Alert sẽ được ghi nhận vào bảng sao kê hóa đơn trong tương lai. Để biết thêm chi tiết về cách tính toán và áp dụng phần thưởng chi phí vào hóa đơn của bạn, cũng như các chi tiết bổ sung của chương trình, hãy truy cập trang web Power Saver Rewards của nhà cung cấp dịch vụ tiện ích địa phương của bạn.

Nhà cung cấp năng lượng của bạn là ai? Nhấp vào để tìm hiểu thêm và đăng ký nhận Power Saver Rewards.

Các phần thưởng chi phí kiếm được thông qua các hành động tiết kiệm năng lượng trong suốt sự kiện Flex Alert sẽ được ghi nhận vào bảng sao kê hóa đơn trong tương lai. Để biết thêm chi tiết về cách tính toán và áp dụng phần thưởng chi phí vào hóa đơn của bạn, cũng như các chi tiết bổ sung của chương trình, hãy truy cập trang web Power Saver Rewards của nhà cung cấp dịch vụ tiện ích địa phương của bạn.

Tại sao có
Flex Alerts?
 

Steps depicting how heat waves cause Californians to user more energy, putting a strain on energy sources and causing power outages.

TRƯỚC 4 GIỜ CHIỀU

TỪ 4 GIỜ CHIỀU ĐẾN 9 GIỜ TỐI

TRƯỚC 4 GIỜ CHIỀU

TỪ 4 GIỜ CHIỀU ĐẾN 9 GIỜ TỐI

BẠN CÓ BIẾT?

Khi chung tay giúp ngăn sự cố mất điện và duy trì nguồn điện, chúng ta sẽ không cần phải dựa vào các nguồn năng lượng không sạch như máy phát điện dự phòng.


Sự khác biệt giữa Flex Alerts và Ngắt Điện An Toàn Công Cộng là gì?