Các trang web liên quan | Energy Upgrade California

Các trang web liên quan

California Public Utilities Commission (CPUC) (Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Công Cộng)

Cơ quan CPUC quản lý các công ty tư nhân trong ngành điện lực, mỏ khí thiên nhiên, viễn thông, nước uống, đường sắt, vận chuyển đường sắt, và vận tải hành khách. Với sự cam kết về cải thiện môi trường và một ngành kinh tế California lành mạnh, cơ quan CPUC phục vụ lợi ích công cộng bằng cách bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo cung cấp dịch vụ tiện ích an toàn, tin cậy và cơ sở hạ tầng vớt giá cả chính đáng và hợp lý.

Tham gia Phong trào

Trên khắp tiểu bang, cư dân California đang đoàn kết để tiết kiệm năng lượng, tiền bạc và môi trường. Energy Upgrade California kêu gọi bạn tham gia phong trào để giữ California toả sáng cho các thế hệ sau.

Tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình

Bắt đầu bằng những thứ bạn có thể làm ngay bây giờ để tiết kiệm điện năng và tiền bạc. Sử dụng cách tiếp cận từng đồ gia dụng và xem xét chúng ảnh hưởng đến điện năng của toàn hộ gia đình như thế nào, hoặc tự tạo ra những thay đổi từng chút một để đảm bảo rằng bạn đang giảm bớt nguồn năng lượng cần thiết để tạo ra điện của tiểu bang California nói riêng và cả nước nói chung.