Energy Upgrade California

Cùng nhau, Chúng ta Có thể Giữ California Chói Sáng

Chúng Tôi Là Ai

Chương trình Energy Upgrade California® là một sáng kiến toàn tiểu bang giúp cho người dân California tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn, giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ lưới điện và đưa ra những lựa chọn có đầy đủ cơ sở thông tin về tiêu thụ năng lượng ở nhà cũng như ở công sở và sáng kiến này rất thành công ở California.

Biến đổi Khí hậu

Biến đổi Khí hậu

Biến đổi khí hậu đã và đang góp phần gia tăng ô nhiễm không khí, cháy rừng, hạn hán và mực nước biển dâng. Vậy chúng ta có thể làm gì với tư cách người dân California để đối phó với các mối đe dọa cho sức khỏe, cuộc sống và tương lai của chúng ta?

Mục tiêu Năng lượng của California

Mục tiêu Năng lượng của California

Hãy cùng nhau tạo ra những thay đổi thực sự, hữu hiệu để sử dụng tốt nhất tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, để bảo vệ những gì chúng ta có ngày hôm nay cho các thế hệ tương lai.

Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả Trong Gia Đình

Việc tiết kiệm năng lượng không hề khó. Hãy xem thử những mẹo đơn giản này để giúp bạn bắt tay vào hành động, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ California.
TÌM HIỂU THÊM

Những thay đổi nhỏ làm nên sự khác biệt lớn

Việc tiết kiệm năng lượng dễ dàng hơn bạn nghĩ, và những mẹo đơn giản này sẽ chỉ cho bạn cách làm như thế nào
TÌM HIỂU THÊM