Các Vấn Đề về Thời Gian - Câu Hỏi Thường Gặp

Chúng tôi đã thu thập câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cách tốt nhất để tiết kiệm năng lượng theo thời gian trong ngày.

Chương trình định giá điện Thời Gian Sử Dụng (TOU) là gì?

Thời Gian Sử Dụng (TOU) là một chương trình định giá trong đó giá điện thay đổi tùy theo thời gian trong ngày, mùa và loại ngày (ngày trong tuần hoặc cuối tuần/ngày lễ). Giá điện cao hơn trong giờ cao điểm và thấp hơn ngoài giờ cao điểm. Thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức giá và/hoặc hãng cung cấp năng lượng nhưng thường được xác định là giờ giữa 4 chiều đến 9 giờ tối. *Chương trình TOU hỗ trợ mạng lưới điện sạch hơn bằng cách khuyến khích sử dụng năng lượng khi các nguồn năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời và gió có sẵn cho bạn dùng. Tất cả các chương trình TOU đều có chung một chủ đề: khi nào có nhu cầu sử dụng điện và bao nhiêu điện được sử dụng.

*Thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức giá và/hoặc hãng cung cấp năng lượng. Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng ở địa phương của bạn để hiểu các khoảng thời gian TOU trong khu vực của bạn.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn của tôi như thế nào? Tôi có thể tiết kiệm tiền với chương trình TOU không?

Nếu người dân California có thể chuyển một số việc sử dụng điện của mình để tận dụng được khoảng thời gian giá thấp hơn (ngoài giờ cao điểm), họ có thể giảm được toàn bộ chi phí điện. Chạy máy rửa chén trong thời gian ngoài giờ cao điểm thay vì trong giờ cao điểm là một thí dụ về việc chuyển việc sử dụng đến chi phí điện thấp hơn.

Để biết thêm thông tin về các tác động đến hóa đơn điện, xin vui lòng liên lạc với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn.

Có trường hợp ngoại lệ nào cho một số cá nhân?

Có, một số trường hợp miễn trừ nhất định áp dụng cho các cá nhân và gia đình:

  • Khách hàng không có dữ liệu trong khoảng thời gian một năm
  • Cá nhân có trợ cấp y tế cơ bản
  • Những người không thể tách rời ra mà không có người đại diện trực tiếp
  • Khách hàng yêu cầu thông báo của bên thứ ba

Ngoài ra, CPUC đã quyết định rằng các khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Mức Giá Thay Thế Năng Lượng (CARE) và Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình (FERA) của California ở một số khu vực nổi bật sẽ không được quy định cho các chương trình TOU.

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không, xin vui lòng liên lạc với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn.

Nhu cầu cao điểm” hoặc khoảng “giờ cao điểm” là gì?

Theo CPUC, Ủy ban Năng lượng California (CEC) và Nhà Điều Hành Hệ Thống Độc Lập California (CAISO), mạng lưới điện của tiểu bang đạt mức sử dụng cao nhất giữa chiều tối và đầu giờ tối – khoảng thời gian mà điện được sản xuất bởi các nguồn năng lượng tái tạo là ít có sẵn và do đó chi phí nhiều hơn để sản xuất.

Khoảng thời gian nhu cầu lên cao nhất thường được định nghĩa là số giờ giữa 4 giờ chiều đến 9 tối, *mặc dù thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức và/hoặc hãng cung cấp năng lượng. Người dân California được khuyến khích thay đổi thói quen của họ để bảo tồn điện tốt nhất và quản lý việc sử dụng điện trong nhà và nơi kinh doanh của họ trong thời gian này.

Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn để tìm hiểu về các khoảng thời gian TOU trong khu vực của bạn.

Tôi có thể làm gì để giảm sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm?

Nâng cấp năng lượng California® đang khuyến khích tất cả người dân California bắt đầu tiết kiệm năng lượng trong giờ cao điểm là từ 4 chiều đến 9 tối, *chẳng hạn như:

  • Tắt tất cả ngoại trừ những đèn thiết yếu
  • Sử dụng ít nước nóng hơn bằng cách vận hành máy giặt và máy rửa chén ngoài giờ cao điểm hoặc sử dụng nước lạnh
  • Làm mát nhà trước vào ngoài những giờ cao điểm
  • Đặt bộ điều chỉnh nhiệt độ cho máy điều hòa không khí của bạn ở nhiệt độ cao hơn khi nó đang vận hành
  • Lắp đặt bộ đếm giờ trên các thiết bị tiêu thụ điện như máy nước nóng, đèn chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, máy bơm nước tuần hoàn, máy bơm bể bơi và spa
  • Sử dụng bộ đếm giờ để chạy các thiết bị như máy rửa chén, máy giặt và lò nướng vào những giờ không cao điểm

*Thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức giá và/hoặc hãng cung cấp năng lượng. Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng ở địa phương của bạn để hiểu các khoảng thời gian TOU trong khu vực của bạn.

Tại sao tiểu bang California làm cho năng lượng đắt hơn khi tôi cần nó nhất?

Chương trình định giá mới là một phần trong nỗ lực của CPUC nhằm hỗ trợ sự chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn đang tiến hành của tiểu bang. Các chương trình TOU hỗ trợ một mạng lưới điện sạch hơn và đáng tin cậy hơn cho mọi người.

Mạng lưới điện của tiểu bang ngày càng được cung cấp năng lượng từ các nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo, vào lúc mặt trời đã tắt và gió đang thổi. Sự thách thức là vào cuối buổi chiều và buổi tối, khi nhu cầu về năng lượng lên cao điểm. Tại thời điểm này, điện có nhiều khả năng được sản xuất bởi các nguồn năng lượng nhiều carbon, phát ra hiệu ứng khí nhà kính.

Người dân California sẽ làm phần việc của mình để giúp tiểu bang đạt được các mục tiêu năng lượng sạch và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Có những điều người dân California có thể làm để giảm thiểu tác động vào môi trường và điều đó không cần nhiều nỗ lực mà vẫn tạo ra sự khác biệt lớn nếu tất cả người dân California đều tham gia. Một số cá nhân cũng có thể tiết kiệm được tiền bằng cách chuyển sang ngoài giờ cao điểm, tùy thuộc vào chương trình định giá mà họ đang tham gia.

Để biết thêm thông tin về các tác động đến hóa đơn điện, xin vui lòng liên lạc với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn.

Các mục tiêu của tiểu bang ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của người dân California như thế nào?

Để California đạt được các mục tiêu dài hạn về việc giảm thải hiệu ứng khí nhà kính và trở thành một tiểu bang không có carbon, xu hướng sản xuất nhiều điện hơn từ các nguồn tái tạo phải được tiếp tục. Trong những thập kỷ qua, người dân California đã thực hiện một công việc tuyệt vời để bảo tồn năng lượng và trở nên tiết kiệm năng lượng hơn. Họ có thể tiếp tục tiến trình đó và giúp tiểu bang giảm khí thải độc hại bằng cách thực hiện các bước bổ sung hướng tới sự ổn định. Nguồn năng lượng sạch hơn vào ban ngày tạo cơ hội cho người dân California suy nghĩ về không chỉ là cách nào, mà còn khi nào nên sử dụng điện để cung cấp năng lượng cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Đáp lại Dự luật 327 (Perea, 2013) vào năm 2015, CPUC, điều chỉnh các tiện ích thuộc sở hữu của nhà đầu tư (IOU), bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và bảo đảm người dân California tiếp cận với cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích an toàn và đáng tin cậy, đã phê duyệt quyết định Cải Cách Mức Giá Dân Cư (D.15-07-001). Quyết định này đã ra lệnh cho các IOU lớn của tiểu bang – Pacific, Gas & Electric (PG & E), Nam California Edison (SCE) và San Diego Gas & Electric (SDG & E) – để chuyển khách hàng dân cư sang chương trình mức giá TOU bắt đầu vào năm 2019.

Có một khoảng thời gian cụ thể khi nào thì chương trình TOU có hiệu lực không?

Các chương trình định giá TOU đã có hiệu lực đối với những khách hàng thương mại lớn trên toàn tiểu bang kể từ những năm 1980 và những khách hàng thương mại nhỏ bắt đầu ghi danh vào các chương trình TOU bắt đầu từ năm 2009. CPUC đã hướng dẫn mỗi IOU tiến hành cho cả thử nghiệm về chọn tham gia và thử nghiệm về quy định cho chương trình định giá TOU cho khách hàng dân cư, với thử nghiệm sau hiện bao gồm khoảng 630.000 tài khoản khách hàng trên toàn tiểu bang.

Theo sự dẫn dắt của Khu Tiện Ích của Thành phố Sacramento (SMUD), SDG&E sẽ là IOU đầu tiên chuyển cư dân của mình sang các chương trình TOU bắt đầu vào năm 2019. PG&E và SCE sẽ bắt đầu quy định khách hàng vào chương trình TOU vào tháng 10 năm 2020. Xin vui lòng kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Chương trình TOU có ảnh hưởng đến hóa đơn khí đốt tự nhiên của tôi không?

Chương trình TOU chỉ ảnh hưởng đến giá điện.

Là một khách hàng của năng lượng mặt trời, chương trình TOU sẽ tác động đến tôi như thế nào?

Khách hàng của năng lượng mặt trời nên liên lạc với hãng cung cấp năng lượng địa phương để tìm hiểu chương trình TOU có thể tác động đến hóa đơn của họ.

Là một chủ sở hữu xe điện, chương trình TOU sẽ tác động đến tôi như thế nào?

Chủ sở hữu xe điện có thể được hưởng lợi từ việc chuyển sang chương trình định giá TOU nếu họ sạc xe qua đêm. Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn để biết về những tác động.

Tôi vẫn có thể sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm không?

Tiểu bang không yêu cầu người dân California không được sử dụng năng lượng, thay đổi lối sống hoặc đảo lộn lịch trình của họ. Thay vào đó, tiểu bang khuyến khích người dân California sử dụng năng lượng một cách hiệu quả trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối *và chuyển việc sử dụng sang các khoảng trong ngày khi điện từ các nguồn tái tạo (như năng lượng mặt trời và gió) có sẵn cho bạn dùng.

*Thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức giá và/hoặc hãng cung cấp năng lượng. Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng ở địa phương của bạn để hiểu các khoảng thời gian TOU trong khu vực của bạn.

Nâng Cấp Năng Lượng California® đang làm gì để giáo dục người dân California về việc chuyển sang chương trình định giá TOU?

Các chương trình TOU tạo ra một cơ hội khác cho người dân California để quản trị mức tiêu thụ năng lượng của họ bằng cách khai thác nguồn năng lượng sạch hơn, chi phí thấp ngoài giờ cao điểm. Nâng Cấp Năng Lượng California® đang mở rộng chiến dịch giáo dục công cộng trên toàn tiểu bang để thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng (sử dụng điện “bao nhiêu”) và khuyến khích các hành vi mà sẽ hỗ trợ cho việc chuyển sang các chương trình TOU (“khi nào” sử dụng điện). Xin vui lòng kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Chương trình TOU có phải là sáng kiến chỉ có ở California không?

Không. Các tiểu bang khác trên toàn quốc đã khai triển các chương trình tương tự như TOU, như Arizona, Illinois, Maryland, Mississippi và New York, với mục tiêu là chuyển việc sử dụng năng lượng sang khi có nhiều năng lượng sạch để sử dụng hơn và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng của họ.

Điều gì được coi là một nguồn năng lượng sạch?

Nói tóm lại, bất kỳ nguồn năng lượng nào có thể được coi là không có carbon là một nguồn năng lượng sạch. Theo truyền thống, thủy điện là nguồn năng lượng sạch chính được sử dụng rộng rãi, nhưng gần đây, các lựa chọn đã được đa dạng hóa khi các nguồn năng lượng mới hơn như gió và mặt trời đã trở thành các nguồn tiện ích quy mô và các nhà nghiên cứu tiếp tục phát triển các kỹ thuật khác.

Lợi ích của năng lượng sạch là gì?

Khi cư dân sử dụng năng lượng sạch, họ sẽ giúp chống lại biến đổi khí hậu và duy trì và bảo vệ môi trường. Các lợi ích khác bao gồm không khí sạch hơn/ít ô nhiễm không khí, cải thiện sức khỏe công cộng, việc làm và các lợi ích về kinh tế khác.

Tại sao những chương trình TOU nhất định không có sẵn trong khu vực của tôi?

Ba IOU lớn (PG&E, SCE và SDG&E) ở California được yêu cầu chuyển sang các chương trình TOU quy định. Nhiệm vụ này không bao gồm các tiện ích thành phố hoặc các hãng cung cấp Hợp Nhất Lựa Chọn Cộng Đồng (CCA). Tuy nhiên, nhiều tiện ích thành phố cũng cung cấp mức giá của TOU. Xin vui lòng kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Điều gì xảy ra nếu tôi tham gia chương trình Hợp Nhất Lựa Chọn Cộng Đồng (CCA)? Tôi vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi TOU không?

Nếu năng lượng của bạn được cung cấp thông qua chương trình CCA, xin vui lòng liên lạc với hãng cung cấp của bạn để tìm hiểu thêm.