Time Of Use FAQs | Energy Upgrade California

Các Vấn Đề về Thời Gian - Câu Hỏi Thường Gặp

Chúng tôi đã thu thập câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cách tốt nhất để tiết kiệm năng lượng theo thời gian trong ngày.

Chương trình định giá điện Thời Gian Sử Dụng (TOU) là gì?

Thời Gian Sử Dụng (TOU) là một chương trình định giá trong đó giá điện thay đổi tùy theo thời gian trong ngày, mùa và loại ngày (ngày trong tuần hoặc cuối tuần/ngày lễ). Giá điện cao hơn trong giờ cao điểm và thấp hơn ngoài giờ cao điểm. Thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức giá và/hoặc hãng cung cấp năng lượng nhưng thường được xác định là giờ giữa 4 chiều đến 9 giờ tối. *Chương trình TOU hỗ trợ mạng lưới điện sạch hơn bằng cách khuyến khích sử dụng năng lượng khi các nguồn năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời và gió có sẵn cho bạn dùng. Tất cả các chương trình TOU đều có chung một chủ đề: khi nào có nhu cầu sử dụng điện và bao nhiêu điện được sử dụng.

*Thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức giá và/hoặc hãng cung cấp năng lượng. Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng ở địa phương của bạn để hiểu các khoảng thời gian TOU trong khu vực của bạn.

Cước phí Time Of Use (TOU) ảnh hưởng đến hóa đơn của tôi như thế nào? Tôi có thể tiết kiệm tiền khi sử dụng gói cước phí TOU không?

Nếu người dân California có thể chuyển một số việc sử dụng điện của mình để tận dụng được khoảng thời gian giá thấp hơn (ngoài giờ cao điểm), họ có thể giảm được toàn bộ chi phí điện. Chạy máy rửa chén trong thời gian ngoài giờ cao điểm thay vì trong giờ cao điểm là một thí dụ về việc chuyển việc sử dụng đến chi phí điện thấp hơn.

Để biết thêm thông tin về các tác động đến hóa đơn điện, xin vui lòng liên lạc với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn.

Nhu cầu cao điểm” hoặc khoảng “giờ cao điểm” là gì?

Nhu cầu Cực đại (Peak Demand) hoặc Giờ cao điểm (Peak hours) là những thời gian trong ngày có mức sử dụng điện năng cao. Theo CPUC, Ủy ban Năng lượng California (CEC) và Nhà Điều Hành Hệ Thống Độc Lập California (CAISO), mạng lưới điện của tiểu bang đạt mức sử dụng cao nhất giữa chiều tối và đầu giờ tối – khoảng thời gian mà điện được sản xuất bởi các nguồn năng lượng tái tạo là ít có sẵn và do đó chi phí nhiều hơn để sản xuất.

Khoảng thời gian nhu cầu lên cao nhất thường được định nghĩa là số giờ giữa 4 giờ chiều đến 9 tối, *mặc dù thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức và/hoặc hãng cung cấp năng lượng. Người dân California được khuyến khích thay đổi thói quen của họ để bảo tồn điện tốt nhất và quản lý việc sử dụng điện trong nhà và nơi kinh doanh của họ trong thời gian này.

Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn để tìm hiểu về các khoảng thời gian TOU trong khu vực của bạn.

Tôi có thể làm gì để giảm sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm?

Energy Upgrade California® khuyến khích tất cả cư dân California bắt đầu tiết kiệm năng lượng trong giờ cao điểm từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, chẳng hạn như bằng cách:

  • Tắt tất cả ngoại trừ những đèn thiết yếu
  • Sử dụng ít nước nóng hơn bằng cách vận hành máy giặt và máy rửa chén ngoài giờ cao điểm hoặc sử dụng nước lạnh
  • Làm mát nhà trước vào ngoài những giờ cao điểm
  • Đặt bộ điều chỉnh nhiệt độ cho máy điều hòa không khí của bạn ở nhiệt độ cao hơn khi nó đang vận hành
  • Lắp đặt bộ đếm giờ trên các thiết bị tiêu thụ điện như máy nước nóng, đèn chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, máy bơm nước tuần hoàn, máy bơm bể bơi và spa
  • Sử dụng bộ đếm giờ để chạy các thiết bị như máy rửa chén, máy giặt và lò nướng vào những giờ không cao điểm

*Thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức giá và/hoặc hãng cung cấp năng lượng. Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng ở địa phương của bạn để hiểu các khoảng thời gian TOU trong khu vực của bạn.

Tại sao Tiểu bang California lại tăng giá năng lượng khi tôi cần nhất?

Chương trình định giá mới là một phần trong nỗ lực của CPUC nhằm hỗ trợ sự chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn đang tiến hành của tiểu bang. Các chương trình TOU hỗ trợ một mạng lưới điện sạch hơn và đáng tin cậy hơn cho mọi người.

Mạng lưới điện của tiểu bang ngày càng được cung cấp năng lượng từ các nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo, vào lúc mặt trời đã tắt và gió đang thổi. Sự thách thức là vào cuối buổi chiều và buổi tối, khi nhu cầu về năng lượng lên cao điểm. Tại thời điểm này, điện có nhiều khả năng được sản xuất bởi các nguồn năng lượng nhiều carbon, phát ra hiệu ứng khí nhà kính.

Cư dân California đã và đang đóng góp sức mình để giúp tiểu bang đạt được các mục tiêu về năng lượng sạch và bảo tồn môi trường cho các thế hệ tương lai. Cư dân California có thể làm một số việc để giảm thiểu tác động đến môi trường mà không cần phải nỗ lực nhiều để tạo ra sự khác biệt lớn nếu tất cả người dân California cùng tham gia.

Để biết thêm thông tin về các tác động đến hóa đơn điện, xin vui lòng liên lạc với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn.

Các mục tiêu của tiểu bang ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của người dân California như thế nào?

Để California đạt được các mục tiêu dài hạn về việc giảm thải hiệu ứng khí nhà kính và trở thành một tiểu bang không có carbon, xu hướng sản xuất nhiều điện hơn từ các nguồn tái tạo phải được tiếp tục. Trong những thập kỷ qua, người dân California đã thực hiện một công việc tuyệt vời để bảo tồn năng lượng và trở nên tiết kiệm năng lượng hơn. Họ có thể tiếp tục tiến trình đó và giúp tiểu bang giảm khí thải độc hại bằng cách thực hiện các bước bổ sung hướng tới sự ổn định. Nguồn năng lượng sạch hơn vào ban ngày tạo cơ hội cho người dân California suy nghĩ về không chỉ là cách nào, mà còn khi nào nên sử dụng điện để cung cấp năng lượng cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Đây là lý do tại sao cư dân California được chuyển sang gói cước phí Time Of Use (TOU). Để chấp hành Dự luật Quốc hội 327 (Perea, 2013) ban hành năm 2015, Ủy ban Tiện ích Công California California Public Utilities Commission - CPUC), cơ quan điều chỉnh các công ty cung cấp tiện ích do nhà đầu tư sở hữu (investor-owned utilities - IOU), bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền tiếp cận của cư dân California với cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích an toàn và đáng tin cậy, đã phê duyệt quyết định Cải cách Giá cho Cư dân (D.15-07-001). Quyết định này yêu cầu các công ty IOU chính của tiểu bang – Pacific, Gas & Electric (PG&E), Southern California Edison (SCE) và San Diego Gas & Electric (SDG&E) – chuyển khách hàng là cư dân của bang sang gói cước phí TOU kể từ năm 2019.

Khi nào gói cước phí Time Of Use (TOU) có hiệu lực ở California?

Các gói cước phí Time Of Use (TOU) đã có hiệu lực đối với khách hàng doanh nghiệp lớn trên toàn tiểu bang từ những năm 1980 và khách hàng doanh nghiệp nhỏ đã bắt đầu đăng ký các gói cước phí Time Of Use (TOU) kể từ năm 2009. Ủy ban Tiện ích Công California (California Public Utilities Commission - CPUC) đã chỉ đạo từng các công ty cung cấp tiện ích do nhà đầu tư sở hữu (IOU) triển khai thí điểm cả gói cước TOU chọn tham gia và mặc định cho khách hàng cư dân. San Diego Gas and Electric (SDG&E) là IOU tiên phong trong việc chuyển khách hàng cư dân sang các gói cước phí TOU vào năm 2019. Pacific Gas and Electric (PG&E) và Southern California Edison (SCE) đã bắt đầu triển khai gói cước phí TOU mặc định cho khách hàng vào tháng 10 năm 2020. Tất cả khách hàng cư dân đủ điều kiện của SDG&E, PG&E và SCE đều đã được chuyển sang TOU vào tháng 6 năm 2022.

Chương trình TOU có ảnh hưởng đến hóa đơn khí đốt tự nhiên của tôi không?

Chương trình TOU chỉ ảnh hưởng đến giá điện.

Time Of Use (TOU) tác động đến tôi như thế nào với tư cách là khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời?

Khách hàng của năng lượng mặt trời nên liên lạc với hãng cung cấp năng lượng địa phương để tìm hiểu chương trình TOU có thể tác động đến hóa đơn của họ.

Là một chủ sở hữu xe điện, chương trình TOU sẽ tác động đến tôi như thế nào?

Chủ sở hữu xe điện có thể được hưởng lợi từ việc chuyển sang chương trình định giá TOU nếu họ sạc xe qua đêm. Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn để biết về những tác động.

Tôi vẫn có thể sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm chứ?

Tiểu bang không yêu cầu cư dân California không sử dụng năng lượng, thay đổi lối sống hoặc đảo ngược lịch sinh hoạt. Thay vào đó, tiểu bang khuyến khích cư dân California sử dụng năng lượng hiệu quả trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối,* và nếu có thể thì dời các công việc đòi hỏi sử dụng năng lượng sang các thời điểm khác trong ngày khi điện năng từ các nguồn tài nguyên tái tạo (như năng lượng mặt trời và gió) sẵn có hơn.

*Thời gian cao điểm có thể thay đổi theo mức giá và/hoặc hãng cung cấp năng lượng. Kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng ở địa phương của bạn để hiểu các khoảng thời gian TOU trong khu vực của bạn.

Chương trình TOU có phải là sáng kiến chỉ có ở California không?

Không. Các tiểu bang khác trên toàn quốc đã triển khai chương trình Time Of Use (TOU) tương tự, chẳng hạn như Arizona, Illinois, Maryland, Mississippi và New York, với mục tiêu chuyển việc sử dụng năng lượng sang những thời điểm dễ tiếp cận năng lượng sạch hơn và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên năng lượng hiệu quả hơn.

Điều gì được coi là một nguồn năng lượng sạch?

Tóm lại, bất kỳ nguồn năng lượng nào có thể được coi là “không carbon” đều là nguồn năng lượng sạch. Thông thường, thủy điện là nguồn năng lượng sạch chính được sử dụng rộng rãi, nhưng gần đây, gió và mặt trời đã trở thành những nguồn năng lượng quy mô tiện ích khả thi và các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục phát triển các công nghệ khác.

Lợi ích của năng lượng sạch là gì?

Sử dụng năng lượng sạch sẽ giúp California chống lại biến đổi khí hậu, đồng thời giữ gìn và bảo vệ môi trường. Các ích lợi khác bao gồm không khí trong lành hơn/ít bị ô nhiễm hơn, cải thiện sức khỏe cộng đồng, việc làm và các lợi ích kinh tế khác.

Tại sao những chương trình TOU nhất định không có sẵn trong khu vực của tôi?

Ba IOU lớn (PG&E, SCE và SDG&E) ở California được yêu cầu chuyển sang các chương trình TOU quy định. Nhiệm vụ này không bao gồm các tiện ích thành phố hoặc các hãng cung cấp Hợp Nhất Lựa Chọn Cộng Đồng (CCA). Tuy nhiên, nhiều tiện ích thành phố cũng cung cấp mức giá của TOU. Xin vui lòng kiểm tra với hãng cung cấp năng lượng địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tham gia chương trình Tổng hợp Lựa chọn của Cộng đồng (Community Choice Aggregation - CCA)? Tôi có bị ảnh hưởng bởi Time Of Use (TOU) không?

Nếu năng lượng của bạn được cung cấp thông qua chương trình CCA, xin vui lòng liên lạc với hãng cung cấp của bạn để tìm hiểu thêm.

[Cập nhật tháng 6 năm 2022]