Sierra Nevada Brewing Company | Energy Upgrade California
Sierra nevada
Sierra Nevada Brewing Company

Nhà sáng tạo sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp sản xuất bia

Công ty Sierra Nevada Brewing Company đã góp phần bắt đầu cuộc cách mạng bia thủ công. Khi họ phát triển kinh doanh, họ đã duy trì sự độc lập về cả quyền sở hữu và nguồn năng lượng. Thông qua tiết kiệm năng lượng và sản xuất điện năng tại chỗ, Sierra Nevada Brewing đã trở nên gần như độc lập với lưới điện, hoạt động với các nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo.

Nhà sáng tạo sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp sản xuất bia. image

Đạt được các Mục Tiêu Năng Lượng với:

  • Tạo Ra Điện Năng Sạch và Có Thể Tái Tạo
  • Nguồn Cung Ứng Bền Vững
  • Đèn Chiếu Sáng Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả
  • Hành Vi Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả
  • Công Nghệ Xanh

Tìm hiểu thêm về những điều bạn có thể làm để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả Trong Gia Đình

Việc tiết kiệm năng lượng không hề khó. Hãy xem thử những mẹo đơn giản này để giúp bạn bắt tay vào hành động, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ California.
TÌM HIỂU THÊM

Những thay đổi nhỏ làm nên sự khác biệt lớn

Việc tiết kiệm năng lượng dễ dàng hơn bạn nghĩ, và những mẹo đơn giản này sẽ chỉ cho bạn cách làm như thế nào
TÌM HIỂU THÊM