Sacramento Eco Fitness | Energy Upgrade California
Eco fit hero
Sacramento Eco Fitness

Khai thác sức mạnh con người để giảm việc sử dụng năng lượng của họ.

Mỗi khi bạn tập thể dục, bạn tạo ra điện năng. Thường thì năng lượng này bị lãng phí: bị đốt cháy dưới dạng nhiệt và mồ hôi. Tại Sacramento Eco Fitness, năng lượng này được thu giữ, lưu trữ và sử dụng để cấp điện cho tòa nhà. Họ sử dụng sức mạnh của con người để giảm dấu chân năng lượng, tạo ra một hành tinh khỏe mạnh và những người khỏe mạnh hơn cùng một lúc.

Khai thác sức mạnh con người để giảm việc sử dụng năng lượng của họ.. image

Đạt được các Mục Tiêu Năng Lượng với:

  • Nhân lực
  • Động Năng
  • Thiết Bị Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời Trên Mái Nhà
  • Công Nghệ Xanh

Tìm hiểu thêm về những điều bạn có thể làm để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả Trong Gia Đình

Việc tiết kiệm năng lượng không hề khó. Hãy xem thử những mẹo đơn giản này để giúp bạn bắt tay vào hành động, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ California.
TÌM HIỂU THÊM

Những thay đổi nhỏ làm nên sự khác biệt lớn

Việc tiết kiệm năng lượng dễ dàng hơn bạn nghĩ, và những mẹo đơn giản này sẽ chỉ cho bạn cách làm như thế nào
TÌM HIỂU THÊM