Equator Coffees & Teas | Energy Upgrade California
Equator hero
Equator Coffees & Teas

Đi đầu về sự bền vững

Giúp cho doanh nghiệp của bạn sử dụng năng lượng có hiệu quả không chỉ là điều đúng đắn mà — điều đó cũng tốt cho hoạt động kinh doanh nữa. Đó là lý do mà Equator Coffees & Teas tại San Rafael, California tìm kiếm một cách có đạo đức nguồn hạt cà phê ổn định và sử dụng máy rang cà phê tiêu thụ khí tự nhiên ít hơn 80% so với máy rang cà phê truyền thống. Điều đó không chỉ tạo ra một sản phẩm tuyệt vời mà còn làm giảm hóa đơn tiền điện và giúp California đạt được các mục tiêu năng lượng.

Đi đầu về sự bền vững. image

Đạt được các Mục Tiêu Năng Lượng với:

  • Tạo Năng Lượng Sạch và Có Thể Tái Tạo Được
  • Nguồn Cung Cấp Ổn Định
  • Đèn Chiếu Sáng Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả
  • Hành Vi Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả
  • Công Nghệ Xanh

Tìm hiểu thêm về những cách bạn có thể làm để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả Trong Gia Đình

Việc tiết kiệm năng lượng không hề khó. Hãy xem thử những mẹo đơn giản này để giúp bạn bắt tay vào hành động, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ California.
TÌM HIỂU THÊM

Những thay đổi nhỏ làm nên sự khác biệt lớn

Việc tiết kiệm năng lượng dễ dàng hơn bạn nghĩ, và những mẹo đơn giản này sẽ chỉ cho bạn cách làm như thế nào
TÌM HIỂU THÊM