Skip to main content

Mục tiêu Năng lượng của California

California từ lâu đã được công nhận là bang đi đầu về bảo vệ và bảo tồn môi trường và chúng tôi sẽ tiếp tục làm gương cho các bang còn lại trong nước bằng cách đặt ra những tầm nhìn xa. Tiểu bang Vàng này cam kết đạt mục tiêu cắt giảm mức ô nhiễm các-bon xuống mức của năm 1990 trước năm 2020. Mục tiêu này tương đương với việc dừng sử dụng khoảng 5,6 triệu ô tô mỗi năm và giảm mức phát thải hàng năm từ 14 tấn xuống còn 10 tấn/người.

Mục tiêu Năng lượng của California

California từ lâu đã được công nhận là bang đi đầu về bảo vệ và bảo tồn môi trường và chúng tôi sẽ tiếp tục làm gương cho các bang còn lại trong nước bằng cách đặt ra những tầm nhìn xa. Tiểu bang Vàng này cam kết đạt mục tiêu cắt giảm mức ô nhiễm các-bon xuống mức của năm 1990 trước năm 2020. Mục tiêu này tương đương với việc dừng sử dụng khoảng 5,6 triệu ô tô mỗi năm và giảm mức phát thải hàng năm từ 14 tấn xuống còn 10 tấn/người.


Lĩnh vực nhà ở

Lĩnh vực nhà ở chiếm 13% tổng phát thải của khu vực Bay Area, bao gồm cả từ hoạt động xây dựng và bảo trì nhà ở dân sinh; tiêu thụ điện, khí thiên nhiên và dầu đốt dùng cho hoạt động sưởi dân sinh, làm mát và nấu ăn; tiêu thụ nước và xử lý rác thải. Quy mô gia đình và hiệu suất năng lượng của gia đình là những yếu tố chính quyết định đến phát thải khí nhà kính (GHG) từ lĩnh vực nhà ở.

Tổng Lượng Phát thải khí CO2 Liên quan đến lĩnh vực Nhà ở
  • 8.47 - 22
  • 7.47 - 8.47
  • 6.82 - 7.47
  • 6.26 - 6.82
  • 5.82 - 6.26
  • 5.33 - 5.82
  • 4.86 - 5.33
  • 4.39 - 4.86
  • 3.8 - 4.39
  • 0 - 3.8

Tiểu Bang Có Những Chính Sách Gì Thúc Đẩy Các Mục Tiêu Của Chúng Ta?

Quyết định số 13-12-038 của Ủy ban Công chính California tháng 12 năm 2013 có quy định rằng:

Ngắn hạn

Mục tiêu ngắn hạn của chương trình Energy Upgrade California® là cung cấp cho người dân California và doanh nghiệp nhỏ thông tin về các khái niệm năng lượng, chương trình, dịch vụ, mức giá và lợi ích của việc áp dụng biện pháp để người dân California 1) bắt đầu hiểu về tiêu thụ năng lượng, cơ hội hiện có để người dân hành động cũng như lợi ích từ hành động của người dân và 2) bắt đầu áp dụng biện pháp với đầy đủ cơ sở thông tin nhằm quản lý năng lượng hiệu quả hơn.

Dài hạn

Mục tiêu dài hạn của chương trình Energy Upgrade California® là giúp người dân California hiểu được giá trị của hiệu suất năng lượng, đáp ứng nhu cầu và phân phối năng lượng, từ đó tăng nhu cầu sản phẩm, dịch vụ và mức giá cho các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp. Từ nhu cầu này, người dân California sẽ có biện pháp nhằm tiết kiệm tiền bạc, tích cực sử dụng công nghệ năng lượng tái tạo thuộc quyền sở hữu của khách hàng, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và tránh sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm khi cần.

Phong trào

Tham gia cùng người dân California trong một phong trào nhằm giảm tác động môi trường khi bạn quản lý tốt hơn lượng tiêu thụ năng lượng hàng ngày.

Tìm hiểu thêm